Inkubátor inovatívnych učiteľov

prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠAktivity v 3. inovatívnom semestri (zimný semester akad. roka 2013/2014)


október 2013

predmet 1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň
Roman Ravas - biológia 4.10.2013      
Peter Farárik - geografia     16.10.2013  
Jolana Laznibatová - pedagogická diagnostika       29.10.2013
Vladimír Burian - pedagogická diagnostika       28.10.2013
Viera Lisá - chémia        

kliknutím na názov predmetu otvoríte *.pdf súbor s informačným listom predmetu, kliknutím na dátum otvoríte stránku s materiálmi predmetu

november 2013

predmet 1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň
Roman Ravas - biológia        
Peter Farárik - geografia        
Jolana Laznibatová - pedagogická diagnostika        
Vladimír Burian - pedagogická diagnostika        
Viera Lisá - chémia 6.11.2013      

kliknutím na názov predmetu otvoríte *.pdf súbor s informačným listom predmetu, kliknutím na dátum otvoríte stránku s materiálmi predmetu

december 2013

predmet 1. týždeň 2. týždeň  
Roman Ravas - biológia      
Peter Farárik - geografia    
Jolana Laznibatová - pedagogická diagnostika    
Vladimír Burian - pedagogická diagnostika    
Viera Lisá - chémia    

kliknutím na názov predmetu otvoríte *.pdf súbor s informačným listom predmetu, kliknutím na dátum otvoríte stránku s materiálmi predmetu