Inkubátor inovatívnych učiteľov

prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠCentrum excelentnosti HITACHI


[logo HITACHI]

Príprava Centra excelentnosti HITACHI

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

 

 

Vážte si, prosím, naše životné prostredie. Stiahnite si všetky fotografie vo vysokej kvalite v jednom archíve (veľkosť súboru: 27,4 MB). Z archívu si vyberte a vytlačte iba tie fotografie, ktoré naozaj potrebujete.

Training program

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

 

 

Vážte si, prosím, naše životné prostredie. Stiahnite si všetky fotografie vo vysokej kvalite v jednom archíve (veľkosť súboru: 26,8 MB). Z archívu si vyberte a vytlačte iba tie fotografie, ktoré naozaj potrebujete.

Otvorenie Centra excelentnosti HITACHI

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

[foto: Centrum excelentnosti HITACHI]

 

 

Vážte si, prosím, naše životné prostredie. Stiahnite si všetky fotografie vo vysokej kvalite v jednom archíve (veľkosť súboru: 14,6 MB). Z archívu si vyberte a vytlačte iba tie fotografie, ktoré naozaj potrebujete.

Videogaléria

Training program HECE (VID00010)

 http://www.youtube.com/watch?v=2DkCdOCjlSk

Training program HECE (VID00016)

 http://www.youtube.com/watch?v=agzm3w2IGzQ

Training program HECE (VID00020)

 http://www.youtube.com/watch?v=Wp4fHHa7ij0