Inkubátor inovatívnych učiteľov

prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ 

The School reform is very complex process, which is necessary to realize from top (The Ministry od Education) to botom up (inovative teachers from schools). For this process is very important to create “The Incubator of inovative teachers” what is the main goal of the Project. We would like identify the inovative teachers of Science and create “The Database of the inovative teachers of Science” which will be the “Critical Mass” for our activities in the project and the source for the school reform activities too.

The next activity in the project is to join together inovative teachers from school with the students - future teachers in the University. We plan to realize the “2 Inovative terms”. We will invite the inovative teacher from school to have a lectures and seminars for students specially in subjects: Didactics of Science, Pedagogy and Psychology.

The main output form the project wil be the new monography “The Didactics of inovative teaching of Science” for student - future teachers of Science as well as for teachers in the Primary and High Schools.

 

Reforma vzdelávania je dlhodobý a náročný proces, ktorý je potrebné realizovať ako víziu z pozície MŠVVŠ SR prepojenú s inovatívnymi procesmi z dola, s podporou inovatívnych učiteľov priamo na školách všetkých stupňov. Preto je potrebné vytvoriť Inkubátor inovatívnych učiteľov - identifikovať inovatívnych učiteľov na základe ich aktivít a výstupov v projektoch, iniciatívach na portáloch, atď. a vytvoriť databázu inovatívnych učiteľov, v tomto projekte zameranú hlavne na učiteľov prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ.

Projekt chce podporiť aj vytvorenie prepojenia medzi inovatívnymi učiteľmi prírodovedných predmetov a prípravou budúcich učiteľov prírodovedných predmetov na vysokých školách formou Inovatívnych semestrov v predmetových didaktikách.

Významným výstupom projektu bude monografia Didaktika inovatívneho vzdelávania v prírodovedných predmetoch, ktorá bude určená budúcim učiteľom na VŠ, ako i učiteľom na ZŠ a SŠ pre potreby realizácie cieľov školskej reformy.

 

Začiatok projektu: január 2012

Ukončenie projektu: december 2014

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Projekt č. 035UK-4/2012

[logo UK] [logo MŠVVŠ SR]

Časová os projektu

[Časová os projektu]

obrázok zväčšíte kliknutím naň

 • Začatie projektu: január 2012 - Výber inovatívnych učiteľov
 • Akad.rok 2012/2013 - Inovatívny - Zimný semester / Letný semester
 • Akad.rok 2013/2014 - Inovatívny - Zimný semester / Letný semester
 • Tvroba rukopisu učebnice: 2014 - “Didaktika inovatívneho vzdelávania v prírodovedných predmetoch”
 • Odovzdanie rukopisu: December 2014
 • Ukočenie projektu - Správa: December 2014

Charakteristika projektu

 • Ciele projektu
  Hlavným cieľom Inkubátora inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov je vytvoriť personálnu základňu inovatívnych učiteľov a napísať inovatívnu didaktiku pre premenu školy a triedy v podmienkach znalostnej spoločnosti.
  čítať viac...


 • Opis projektu
  Inkubátor inovatívnych učiteľov potrebuje mať ako základňu kritickú masu učiteľov, pomocou ktorých sa bude realizovať reforma vzdelávania, ako i ďalšie vzdelávanie učiteľov pre nárast inovácie a tvorivosti na školách, a tiež zmena prípravy budúcich učiteľov na vysokých školách.
  čítať viac...